Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

Healthcare Standards: CDA/CCD Ambassador Questions and Answers

This is a great post by Keith Boone about HL7 standards CDA and CDD. It refers to many valuable links for CDA and CDD references, implementation guides and tools.
 
Healthcare Standards: CDA/CCD Ambassador Questions and Answers

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου