Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Workflow example in Oracle BPM Studio

This a simple workflow process for seminar management in a university.This process involved two roles : student and secreteriar.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου