Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

Bonita Open Solution

The new version of the freeware business management tool Bonita Open Solution 5.2.4 involves an improved version of previous Bonita versions. New bonita version has an executable installation that installs all in once and offers a complete environment where you can create your process, the roles - users etc and execute your processes.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου