Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

ORACLE BPM Studio Tutorial

This is an introductory Oracle BPM Studio tutorial published by Oracle and translated by me in Greek.

Oracle BPM Studio Tutorial in Greek

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου