Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Amazon EC2 Tutorial

Deploy a web server on Amazon EC2

http://www.youtube.com/watch?v=bBajLxeKqoY&feature=related

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου