Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

MIE 2011

The Medical Informatics Conference 2011 theme is User centred networked health care and will take place in Oslo August 28-31 2011. The submission deadline for full scientific papers is January 30  2011.

For more information of MIE 2011 visit the site

http://www.mie2011.org/index.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου